Hållbar energi för alla, alltid.

Energiföretagen arbetar med frågor som berör hela energibranschen. Vår uppgift att bidra till; rimliga affärsmässiga villkor för våra medlemsföretag så att de kan fortsätta utveckla Sveriges energiförsörjning, att förtroendet för energibranschen ökar - bland annat genom mer informerade och trygga kunder och till att energibranschen är en attraktiv arbetsgivare med ett ökat fokus på jämställdhet och mångfald.

Vår EU-agenda

En skärpning av EU:s utsläppshandelssystem, fokus på infrastruktur, främjande av systemflexibilitet och tydliga prissignaler till kunder är några av de åtgärder EU-parlamentet måste jobba med under nästa mandatperiod. Läs vår EU-agenda för år 2019-2024.

Läs våra förslag

Vårt färdplansarbete Vi arbetar för ett fossilfritt Sverige

Energiföretagen Sverige har inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige tagit fram Färdplan el. Energiföretagen har även varit aktiva framtagandet av färdplanen för uppvärmningsbranschen.

Se lanseringsseminariet Färdplan el
Läs rapporten Färdplan el
Läs om båda färdplanerna

Elnäten i fokus Samling för nätkapacitet

Samling för nätkapacitet är ett initiativ från Energiföretagen Sverige där energibranschen tillsammans med näringslivet och beslutsfattare på lokal och nationell nivå diskuterar problematik och möjliga lösningar. Under 2019 har tre dialogmöten ägt rum och en bruttolista med åtgärdsförslag har lämnats över till regeringen.

Ta del av förslagen

En helhetssyn på energisystemet

Alla delar i energisystemet hänger ihop. En förändring i en del ger effekt i andra delar. Detta utgör grunden för Energiföretagens systemsyn - att se till helheten. Det gäller för såväl energisystemet som samhället i övrigt.

Läs mer om Energiföretagens systemsyn