Råd, nätverk och arbetsgrupper

Energiföretagen Sverige är en förening med aktiva medlemsföretag. Våra råd, arbetsgrupper och nätverk av olika slag bidrar alla till att utveckla vår verksamhet och är en del av vår medlemsdialog. Vår strävan är att föreningens arbete på bästa sätt kan stärka våra medlemsföretag i deras arbete.

För att komma åt allt material på dessa sidor behöver du vara anställd hos ett av våra medlemsföretag. Du skapar enkelt ett konto hos oss via den här länken.

Energiföretagen Sveriges sakråd

Råden är en viktig del i föreningsarbetet, och dess syftet är att få en effektiv medlemsdialog i frågor som rör medlemsföretagens huvudsakliga verksamheter. Råden är rådgivande till vd och kansliet och vd tillsätter ledamöter i råden och ordförande för respektive råd. Rådsstrukturen utvärderas och fastställas regelbundet av styrelsen.

Här hittar du en sammanställning av aktuella frågor och i vilka råd de hanteras just nu: Aktuella frågor i rådsarbetet (uppdaterad 20 maj 2020) samt en presentation av de arbetsgrupper som är aktuella under respektive råd.

  • Elproduktion (tidigare tillförsel, produktion och råkraftmarknad)
  • Eldistribution och nätmarknad
  • Klimat- och energipolitik, energisystem och energiförsörjning
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
  • Produktion och marknad värme och kyla (tidigare värme- och kylmarknader)
  • Strategisk kommunikation
  • Slutkundsmarknad el
  • Värme- och kyldistribution