Säkerhet i fokus - utbildningar, konferenser och publikationer

Läs mer här

EBR-meddelande är en viktigt del av EBR:s kommunikationsarbete

Beställ här

Induktion - en allvarlig risk vid parallellgående ledningar!

Läs EBR-meddelandet här!

EBR - ElnätsBranschens Riktlinjer

EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät. Praktiskt taget alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Fortsatt fokus på säkra arbetsplatser – möte med Anders Ygeman

Vid ett uppföljande möte idag med energiminister Anders Ygeman om arbetsplatsolyckor i energibranschen så deltog Pernilla Winnhed, vd och Per-Olov Engman, sakkunnig EBR HMS, från Energiföretagen. Budskapet var att energibranschen tar frågan om säkrare arbetsplatser på största allvar och att vi med rätt insatser och utbildning bör kunna närma oss en nollvision.

Läs nyheten här

SÄKER ARBETSMILJÖ Vårt arbete för säkra arbetsplatser

Att Energiföretagen Sverige koordinerar branschens elnätsexperters arbete med ElnätsBranschens Riktlinjer (EBR) är känt för många, men vi gör så mycket mer inom området säkerhet och många spännande projekt ligger i planeringsfas. Peter Silverhjärta och Magnus Hedén Hallberg berättar allt detta för er på webbinariet.

Se inspelat webbinarium. Inloggning krävs

EBR på YouTube

Göran Bergius, Svenska kraftnät svarar på frågor om säkerhetskultur
Göran Bergius, Svenska kraftnät svarar på frågor om säkerhetskultur Inför EBR HMS-utskottets möte 3 oktober träffade vi Ulf Melin, E.ON och dessutom ordförande i EBR HMS-utskott. Vi ställde frågor om elsäkerhet, säkerhet och arbetsmiljö i energibranschen. Birgitta Granström, driftingenjör Umeå Energi berättar om ett misstag som kunde kostat henne livet. "Dom flesta olyckorna sker på grund av den mänskliga faktorn.